Jaarverslag 2017
Welzijn, zorg en wonen

Proteion in 2018


Elke dag gewoon bijzonder

Blader rechts door de pagina’s om het jaarverslag over 2018 te lezen.

Terugkijken op een gewoon bijzonder jaar


Een wereld van verschil. Soms teweeg gebracht door een grote verandering, soms door een klein gebaar. Bijzondere momenten ontspringen elke dag vanuit gewone dingen. Door oprechte aandacht, uitgesproken waardering en persoonlijke betrokkenheid toe te voegen aan wat je doet voor een cliënt of collega.

Daarom in dit jaarverslag aandacht voor het gewone en het bijzondere dat we samen realiseren. We zijn er trots op!

Zorgheld


Jim verrast onze Jeroen

In de Week van Zorg en Welzijn landde Jim Bakkum op Hornerheide om Jeroen Poels te verrassen. Jim reisde, voor Heel Holland Zorgt, per helikopter het land door om zorghelden in het zonnetje te zetten. Jeroen is verpleegkundige op Hornerheide. Hij werd tot zorgheld benoemd vanwege zijn contact van hart tot hart met bewoners met dementie. Niet alleen als verpleegkundige, maar ook als miMakker Ties. In die rol weet hij mensen écht te raken. Voor Jeroen heel gewoon, voor ons heel bijzonder.

Het verhaal van Proteion


Elke dag gewoon bijzonder

Elke dag samen aan de slag om het gewone bijzonder te maken. Dat is onze nieuwe belofte, de basis voor het verhaal van Proteion. Vijf kernwaarden ondersteunen dit verhaal: dichtbij, inlevend, daadkrachtig, verbindend en verantwoordelijk.

Check onze video over de gewoon bijzondere werkdagen van collega's Jordi, Anette, Dani en Ilonka.

Goud!


Inspanningen voor PREZO-keurmerk beloond

Een nieuw kwaliteitskeurmerk voor de zorg dat écht over de zorg gaat. In 2018 gingen we ervoor. En hoe: een grote groep medewerkers spande zich in om de manier van werken en registreren aan te passen aan de normen van PREZO. De toelatingsaudit duurde maar liefst negen dagen. In onze zorgcentra, in dagbestedingen en in de thuiszorg spraken de auditors met cliënten en liepen ze mee met medewerkers. Het prachtige resultaat: het PREZO gouden keurmerk Verpleging, Verzorging & Thuiszorg!

Technische verpleging thuis


Vier teams aan de slag

Wie verpleegtechnische zorg nodig heeft, hoeft daarvoor niet langer dan nodig in het ziekenhuis te blijven. Inmiddels verlenen vier teams hoogcomplexe zorg aan cliënten in de thuiszorg. Daarbij werken de speciaal opgeleide verpleegkundigen van Proteion nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en natuurlijk de wijkteams. Zo leveren we samen complexe zorg in de vertrouwde omgeving van de cliënt.

Dag van Proteion


Een speciaal cadeautje voor jou…

De Dag van Proteion valt sinds dit jaar gelijk met de nationale Dag van de Zorg op 12 mei. Dé dag om al onze medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Elke dag staan zij met de beste zorg en ondersteuning klaar voor onze cliënten. En daar mogen we best eens bij stilstaan. In 2018 deden we dat met een persoonlijke en ontspannende verrassing. Want, ontspannen op z’n tijd is belangrijk. Pas als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen.

Kies voor je toekomst in de zorg


Zij-instromers direct aan de slag

Vivianne Theunissen werkt als leerling in zorgcentrum Roncalli. Zij wordt als zij-instromer opgeleid tot verzorgende IG.

In 2018 zijn de eerste 32 gemotiveerde leerlingen gestart met de nieuwe maatwerkopleiding van Proteion en Gilde Opleidingen. In 2019 gaan de volgende twee klassen de schoolbanken én de praktijk in.

10 jaar buurtbemiddeling


Liever een goede buur…

2.400 voordeuren
2.000 casussen
7 gemeenten
5 woningcorporaties
25 wijkagenten
60 bemiddelaars

De buurtbemiddelaars van Proteion Buurtbemiddeling ondersteunen al 10 jaar bij het vinden van oplossingen voor burenproblemen. Dat doen ze graag en dat blíjven ze doen!

Goed werk, goed loon


Salarisverhoging voor thuishulpen loopt vooruit op tarieven

Er is een nieuwe CAO met hogere salarisschalen voor thuishulpen. Hoewel pas enkele gemeenten de loonsverhoging al doorberekenen in hun vergoeding, gunt Proteion Schoon alle medewerkers dezelfde verhoging. Want wie gelijk werk doet, moet gelijk betaald worden. Ongeacht in welke gemeente je werkt.

Kwaliteitsverslag verpleeghuiszorg 2017


Samen leren en verbeteren

In 2018 publiceerden we voor de eerste keer ons kwaliteitsverslag. Dit kwaliteitsverslag is gebaseerd op het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg van Proteion. In 2017 stelden we dit plan op in samenwerking met de cliëntenraden, behandelaren, leidinggevenden, verpleegkundigen en verzorgenden. In het kwaliteitsverslag beschrijven we hoe we het plan uitvoeren en welke resultaten we behaalden. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn, leren en werken aan kwaliteit én veiligheid waren belangrijke thema’s in dit verslag.

Toegang tot de zorg


Nieuwe klant helder informeren

Lisette Schipper promoveerde aan Tilburg University op verbetering van het toegangsproces tot de ouderenzorg. Zij bracht haar wetenschappelijke inzichten in de praktijk bij het klantcontactcentrum van Proteion.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bij Proteion goed is nagedacht over het toegangsproces. De basis is prima op orde. Klanten met vragen over de thuiszorg zijn zeer tevreden. De grootste verbeterslag bleek te behalen bij klanten die op de wachtlijst staan om bij Proteion te komen wonen. Zij voelden zich vaak verrast als er ineens een plek vrij kwam en dan in korte tijd veel moesten regelen. Dit onderwerp werd meteen grondig onder de loep genomen. Families worden nu beter meegenomen in de overgang naar wonen bij Proteion en wat daarbij komt kijken.

Veilig en vrij


Slimme sensoren in de zorg

Meer vrijheid, betere nachtrust, meer privacy en toch alle veiligheid voor de bewoner. Meer tijd voor persoonlijke zorg en aandacht door de medewerker. Dat is de veelbelovende opbrengst van de pilot veilig en vrij met persoonlijk ingestelde bewegingssensoren in de slaapkamers van bewoners met dementie. Dit systeem is ingesteld op basis van risicoanalyse en observaties. Het houdt rekening met patronen en voorkeuren van de bewoners, zoals toiletbezoek of willen uitslapen, waardoor medewerkers hen ‘s nachts minder hoeven storen en zij overdag fitter zijn.

In de lucht


Een nieuw elektronisch cliëntdossier

Het traject was lang en het kostte bloed, zweet en tranen. Maar er was ook veerkracht, en daardoor zijn we trots dat we er zijn. Het nieuwe elektronisch cliëntdossier (ECD) is in de lucht.

Nedap ONS is een multidisciplinair dossier. Iedereen die zorg verleent in onze zorgcentra, bij expertise en behandeling, dagbesteding, in de thuiszorg én thuisbegeleiding werkt actief met dit dossier, tijdens het werk met de cliënt. Die kan meteen meekijken en het scheelt veel administratie achteraf.

Ook kunnen thuiszorgcliënten en families al in de app Caren Zorgt het zorgplan, de agenda en de rapportage inzien. Zo delen we actueel en transparant de zorg rond de cliënt. Intramuraal volgt in het najaar van 2019.

Colofon


Dit is een uitgave van Proteion

Tekst: team communicatie
Fotografie: Proteion en Zebra Fotografie

www.proteion.nl
088-580 00 00
info@proteion.nl